trosa tullgarn slott

Tullgarns slott präglas idag av sin nyklassicistiska inredning.
Arkiverad ämtat från the Wayback Machine.
11 Hårlemans plan slotter knife kan studeras på en karta från 1773 (se avsnittet Nuvarande slottet 1700-talet).
Det fanns även ett numera försvunnet lusthus vid stranden (uppfört 1820) som var ett av Fredrik Bloms tidigaste "flyttbara hus".Längs en nord-sydlig centralaxel kantad med lindar fanns en mindre trädgård närmast slottet och två avlånga fiskdammar (så kallade ruddammar som innehöll den tåliga fisken ruda ).Det båthus som finns intill uppfördes troligen på 1880-talet.Under greve Per Larsson Sparres tid på Tullgarn upprustades slottet och fick bland annat ett nytt tak.Diggiloo strax utanför Vagnhärad blir en upplevelse du bara inte vill missa.Isponeras Tullgarns slott av Carl XVI Gustaf och en våning inrättades för honom.21 Övriga anläggningar redigera redigera wikitext Tullgarns allé Tullgarns biologiska dammar Hamnen Bryggan och badhuset Båthuset Noter redigera redigera wikitext Det medeltida Sverige Södermanland vol.Här kan ni njuta av den vackra grönskan i lindar och alléer, i väntan på sommarens förmodligen härligaste konsert med hela familjens favoriter.248 a b Malmborg (1971.Mycket av dagens inredningar tillkom under Gustaf V:s och drottning Victorias tid, bland annat vestibulen.
Fredrik Adolfs inredningar tillhör de finaste gustavianska interiörerna i Sverige.
Sektion Röd 695.
Stockholms läns museum om Kavaljersflygeln, Tullgarn slott.Slottets första säkert kända ägare var Tord (Röriksson).Stallets gavelportar, fönsterramar och hela spiltinredning är tillverkade av gjutjärn och levererades från Brevens bruk.Även en del kulturminnen med Vattenbruket och en kalkugn samt en minnessten för omkomna vikingar.Norr är till vänster.