Katso myös absoluuttisen tuoton rahasto ja vipurahasto.
Voitto-osuus Sijoitusrahaston omistajilleen jakama osuus.
Eurooppalainen optio.Siksi lainan hinta on alle nimellisarvonsa eli korko muodostuu nykyarvon ja nimellisarvon erotuksesta.Osallistuu usein läheisesti sijoituskohteensa neuvontaan ja auttaa yritystä table games online casino menestymän.Yrityskauppa, jossa toimiva johto ostaa yrityksen.MV /.12.2005 Joukkovelkakirjalaina Yhteisön yleisöltä ottama, yleensä jälkimarkkinakelpoinen laina, joka aiemmin jakautuu fyysisiin joukkovelkakirjoihin, mutta on nykyän yhä useammin paperiton tilimerkintä.Osakaskoa voit täydentä lasiturvalla.Odotetun tuoton laskeminen, rahastojen vertailu ja yrityksen päoman tuottovaatimus.MV /.4.2006 Amerikkalainen optio ( American option ) Optio, joka voidaan toteuttaa milloin tahansa voimassaoloaikanaan.Bootstrap-menetelmä Menetelmä korkokäyrän laskemiseksi.
Ostaja maksaa tulevaisuudessa saamastaan korvauksesta.
Toisinaan sopimuksessa voidaan sopia myös valuuttojen vaihdosta.
Yritykselle optiolainan korkokustannus on puhdasta joukkolainaa edullisempi, koska sijoittajat tyytyvät pienempän kuponkikorkoon saamiensa optioiden vuoksi.
Jos seurantavirhe on ollut viisi prosenttia, on salkun tuotto poikennut 5 prosenttia vertailuindeksin tuotosta.
MV / K Kassavirta (cash flow) Kassavirta muodostuu todellisista kassaan tulevista ja kassasta lähtevistä rahasuorituksista.
Hallintarekisteröidyt osakkeet oikeuttavat osinkoihin ja osakeantiin, mutta niiden nojalla ei voi käyttä änivaltaa yhtiökokouksissa.
Autovakuutuksen hintavertailu on fiksua, mutta halvin autovakuutus on harvoin järkevin valinta.Osakeindeksi Osakkeiden kurssikehitystä mittaava indeksi.Katso usein kysytyt kysymykset.MV /.12.2005 Arbitraasi ( arbitrage ) Riskittömien voittojen tekeminen markkinoiden virheellisiä hintoja hyväksikäyttäen.Eroaa korkokäyrästä siinä, että tuottoa laskettaessa diskonttauksessa on sama diskonttokorko kaikille kassavirroille.MV / Tuottopaperi ja -osake Kansanomainen nimitys osakkeesta, joka maksaa hyvä osinkoa.Osakemyynti (seasoned equity offering, SEO) Osakeyhtiön olemassa olevien osakkeiden myynti uusille sijoittajille.MV / Listautuminen Arvopaperin ottaminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi.Ansiotulosta vähennettävä osuutta kutsutaan alijämähyvitykseksi.Vieraan päoman laskennassa täytyy ottaa huomioon verojen vaikutus, koska vieraan päoman korot voidaan vähentä verotuksessa.Seurantavirhe online blackjack sites ( Tracking error elements casino mohawk table games ) Kuvaa kuinka hyvin sijoitusrahasto on jäljitellyt vertailuindeksiä.ETC pyrkii tarjoamaan sijoittajille helpon ja kustannustehokkaan tavan sijoittaa hyödykkeiden hinnan kehitykseen.MV /.12.2005 Optio Sopimus, johon liittyy oikeus, mutta ei velvollisuutta ostaa tai myydä option kohde-etuus tiettynä aikana tai päivänä ennalta sovittuun hintaan.Liikkeeseenlasku Osakeanti tai joukkolainan myynti sijoittajille.MV /.12.2005 Sijoituspalveluyritys Pankki tai pankkiiriliike, joka välittä arvopaperikauppoja ja tarjoaa omaisuudenhoito- ja muita sijoituspalveluja.