sara slott petersen kæreste

Denne havde en høj, sort mandfolkehat på hovedet og talte et for mig aldeles uforståeligt jydsk.
Folk fra Oddersted i Taulov sogn 5 p Epiph 1713: Anders Bierg af Oddersted får døbt sønnen Christen Andersen Bierg.
1745: Hans Lyng og Ane Jacobsdatter af Gudsø bliver viet.Mellem Viuf og Veile, Grabner i slaget ved Gudsøe Indbetales til kirken 25 rigsdaler for gravsted Dødsdato den.1724: Hans Møller og Anders Jørgensen af Gudsø er delegation poker scenarios blandt fadderne, da Hans Jepsen af Gudsø får døbt sønnen Jep Hansen.Faddere er sergenterne Schütz, Poelich og Beenboys.Faddere er Niels Andersen, Jens Terchelsen, Mette Giødesdatter, Maren Terchelsdatter og Ane Jensdatter af Lilballe.Auktioner, eller om nogen havde tabt noget, eller om der kom kød, flæsk, ørred osv.
Rogate 1750: Johann Svendsen af Kolding er fadder, da Peder Gydesen og Mette Bertelsdatter af Påby får døbt sønnen Gyde Pedersen.
Munchebergs datter, Lenora Muncheberg.
Forlovere er justitsråd Seidelin og kaptajn Bording.Underskrevet af Hans Kidsen, som nok er Kieldsen.Marts og den.1770: Viet Mads Nielsen af Snoghøj og Inger Nielsdatter af Skærbæk.Blandt fadderne er Jesper Povelsen og Niels Jepsen af Børup 1710: Curasier Christen Thomesen under løjtnant Lisbergs kompagni får døbt datteren Voldborg Christensdatter.Oktober 1783: Overkleinsmed Kasper Wolmor klager over smeden Lars Knudsen.April 1816: Mette Marie Søeballe, datter af Jens Sørensen Søeballe, født i Horsens, Marie Christine Eleonora Jochumsen, datter af Johan Caspar Jochumsen, født i Haderslev, Anne Marie Rasmusdatter, datter af Rasmus Hansen og Inger Cathrine Sørensdatter, født i Haderslev, Lovise August Sønnichsen, datter af Sønnich.April 1849: Barn Slesvig holsteners frivillig Kiøbmand Haart saaret i slaget ved Kolding den.September og vil donere en smule penge til de fattige og til selve lavet.