Esimerkiksi ylioppilaaksi valmistunut, kuntoutustukea saava nuori vammainen nainen kävi Kelan virkailijoiden kanssa keskustelua päsystä opiskelemaan sosiaali- ja terveysalalle.
Kelan täysi työkyvyttömyyseläke pitäisi saada sellaiseksi, että jos ei ole muuta eläkettä, niin voisi ansaita palkkatuloa ilman tulorajaa.
Kyse ei ole siitä, etteivätkö vammaiset ihmiset haluaisi mukaan työelämän.On ollut surullista huomata, että eläkkeelle jämistä pidetän useimmiten helpoimpana ratkaisuna, eikä olla kiinnostuneita vammaisen ihmisen osallisuudesta, hänen kouluttamisestaan, osaamisen kehittämisestä ja panoksensa antamisesta työelämässä.Suomessa on ollut käytössä vuodesta 2000 alkaen tuetun työllistymisen työhönvalmentajapalvelua, jonka avulla on saatu onnistuneita työllistymisiä aikaan kaikissa niissä kohderyhmissä, jotka luetaan työllistymiseensä tukea tarvitseviksi.Päinvastoin, monilla into ja halu kehittä itseän on suuri, mutta sen lisäksi, että eläkepätös sulkee ovia, tarvittavaa tukea koulutukseen ja työllistymiseen ei ole saatavilla.Miksi he eivät pidä kouluttautumista ja työsuhteista palkkatyötä tavoittelemisen arvoisena?Osa-aikatyön tekeminen eläkkeen lisäksi on haastavaa, jos on tuloraja eläkkeessä.Vammaisen nuoren tie vie lähes aina peruskoulusta suoraan eläkkeelle.Vammaisjärjestöt ovat tehneen kaiken työhönvalmentajapalvelun kohderyhmilleen lähestulkoon kokonaan projekteissa.Työkyvyttömyyseläkettä haettaessa ensisijainen etuus on nuoren kuntoutusraha (16-20-vuotiaille).Mitä ministeri aikoo tehdä sille, että jos vammainen henkilö on laitettu pysyvälle eläkkeelle ja haluaisi opiskella, niin hän ei voi saada siihen tukea?Tälle tositarinan vammaiselle nuorelle naiselle suurin asia hänen elämässän on olleet eteenpäin kannustavat vanhemmat ja sitkeä halu opiskella virkailijoiden vastustuksesta huolimatta.Viranomaisten näkökulma vammaisten kohdalla on vähän sellainen, että "voithan sinä yrittä, jos jaksat, mutta meille olisi helpompaa, jos vain jäisit kotiin ja eläkkeelle".
Hyvin usein, lähes aina, vaikeavammainen henkilö kirjoitetaan pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle eikä kuntoutusrahalle.
Esimerkiksi sähköpyörätuolia käyttävä CP-vammainen henkilö voi olla joissain tehtävissä täysin työkykyinen, vaikka hänen toimintakykynsä on merkittävästi alentunut.
Kohderyhmä ei nähdä mahdollisuutena, eikä siihen haluta satsata, kuin projektein ja muiden märäaikaisten toimenpiteiden turvin.
Viranomaiset sekoittavat toiminta- ja työkyvyn.Esimerkiksi Linnanmäellä on työskennellyt ihan oikeassa palkkatyössä kymmeniä vammaisia nuoria.Työhallinnon ohjeen ja lain mukaan työhallinnon pitäisi tarjota näitä palveluita, mutta näin ei tehdä, koska laki ja ohjeet sallivat viranomaisen arvioivan henkilön mahdollisuutta työllistyä.Virkailija totesi myös, että naisen tulee ymmärtä, että vamma vie energiaa, vaikka henkilö sanoi olevansa täysin kykenevä työskentelemän 3-4 päivänä bonus ammo viikossa.Jätin perjantaina kirjallisen kysymyksen valtioneuvostolle siitä, miksi nuoria vammaisia henkilöitä painostetaan eläkkeelle.Silloin työtulo voi olla hyvin pieni (737 kk) eikä raha riitä elämiseen.Kelan virkailija toisti yhä ehdotuksen eläkkeen hakemisesta.Kuntoutusrahaetuutta harkittaessa läkärin lausunto on keskeinen kriteeri, kun märitellän, myönnetänkö opiskelu- ja kuntoutussuunnitelmaan perustuva kuntoutusraha vai pysyvä työkyvyttömyyseläke.Lisäksi nainen kertoi Kelan virkailijalle tehneensä jo paljon oman alansa työtä yliopisto-opintojensa aikana.Esimerkkejä on maailmalta monia.Hän toivoo työllistyvänsä valmistumisensa jälkeen.