Viestien märä pieneni vuoden alussa 145 miljoonalla, kokonaismärän ollessa noin 2,5 miljardia.
Nykyisin liittymät tarjoavat myös rajattomia tekstiviestimäriä.
License; additional terms may apply.Suomessa on levinnyt käsitys, että tekstiviestin keksi teleinsinöri.6 Suomessa sen sijaan Viestintävirasto ilmoitti syksyllä 2013, että suomalaisten lähettämien tekstiviestien märä oli ensimmäistä kertaa käntynyt laskuun.Käsitys lähti leviämän, kun wild jack casino flash Helsingin Sanomien Kuukausiliite vuonna 2002 kertoi Makkosen ja kahden suomalaisen kollegan keskustelusta köpenhaminalaisessa pizzeriassa.Seuraavassa vaiheessa, eli vuodesta 1987 eteenpäin, SMS-kehitys siirtyi GSM-pätyöryhmästä pieneen dgmh-ryhmän (Drafting Group Message Handling jossa varsinainen tekninen tekstiviestispesifikaatio tehtiin norjalaisen puheenjohtajan vetämänä.Aktiivisimpia maita tässä työssä olivat Suomi, Norja ja Englanti.Langattomat sukupolvet 1G, 2G, 3G, 4G, 5G a b Kettunen, Niko Paukku, Timo: Kännykkä.Tarkennus: Miten paljon tekstiviestien suosio on laskenut viestipalveluiden myötä?Valittu menetelmä rajoitti viestipaketin pituuden 160 merkkiin.Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2014.Sama kehitys on nähtävissä muissakin Pohjoismaissa.Vuonna 1995 saattoi myös puhelimesta näppäillä tekstiviestejä.Short message service 1 ) ovat lyhyitä viestejä (alun perin enintän 160 merkkiä joita lähetetän matkapuhelinverkossa tyypillisesti matkapuhelimesta toiseen.Lisä tietoa saattaa olla keskustelusivulla.Viitattu.4.2010 Tekstiviestin kuolema malta kasino ei toteutunutkaan.
Muussa korttipelin jätkä tapauksessa viesti näytetän useana erillisenä viestinä.
Tuoreempi esimerkki GSM:ä edeltävältä ajalta on hakulaitteiden näyttön välitettävä aakkosnumeerinen tieto.
Makkonen on itse koettanut vähätellä rooliaan tekstiviestin keksimisessä.Ominaisuutta ovat käyttäneet erät viranomaiset sekä entiset neuvostomaat.4 Katso myös Lähteet Lyhenneluettelo.4, suomessa tekstiviesti tuli matkapuhelinasiakkaiden käyttön vuoden 1994 aikana, mutta ensin vain verkosta puhelimeen päin.Pullinen, Jussi: Tekstiviestien suosio hiipuu.Tekstiviestejä on käytetty myös vaalivaikuttamiseen ja suoran kansalaistoiminnan järjestäytymiseen.Jos vastaanottava puhelin osaa käsitellä pitkiä viestejä, ne näkyvät sellaisenaan normaalisti.

Tekstiviestien suosio oli Suomessa huipussaan vuonna 2012.
ETN MTV Vaikka tekstiviestien lähettäminen on maailmanlaajuisesti yhä kasvussa, etenkin kehittyvillä markkinoilla, siihen kohdistuu enenevä kilpailua muiden tekstipohjaisten viestipalvelujen suunnalta.