Bios virheellisiÄ VÄitteitÄ muovin kierrÄtyksestÄ Heinäkuun alussa useissa Lännen Median lehdissä ilmestyi hyvin ongelmallinen muovin kierrätystä käsittelevä artikkeli, jossa muovin kierrätystä väitettiin turhaksi touhuksi.
Julkisessa keskustelussa ei aina tehdä tarpeeksi selvä eroa vuosittaisten hiilidioksidipästöjen ja kasinobonus ilman talletusta ilmakehän kertyneen hiilidioksidipitoisuuden välillä.
(Lähde 2013, 5152) Samalla tavalla yhteiskuntien aineenvaihdunnan tarkastelu edellyttä märän lisäksi laadun merkityksen ymmärtämistä.
Jos nälän ja ruokaturvattomuuden syyt ymmärretän värin, pädytän etsimän väriä ratkaisuja.Julkaisimme joulukuussa tiekarttaselvityksen taustaa ja keskeisiä löydöksiä selkeyttävän kirjoituksen Aidot ilmastopästövähennykset ilman välivaiheita kaukolämmön tuotannossa Helsingissä.Klo 1214 otsikolla Pohjoinen polku kapitalismin ympäristöhistoriaan.Samana vuonna julkaistu Yhdysvaltain puolustusministeriön 2014 Climate Change Adaptation Roadmap keskittyy armeijan ja yhdysvaltalaisen yhteiskunnan toimintakyvyn turvaamiseen.(unep 2016, 7780) Per capita materiaalijalanjälki suhteessa HDI-asemaan.Siksi vaikka joitain asioita voidaan tehdä kestävämmin toisella tavalla, joistain asioista on myös eittämättä luovuttava mikä tarkoittaa siirtymistä elämäntapaan, jossa esineitä ja asioita korjataan, käytetän uudelleen, lainataan, vuokrataan ja jaetaan enemmän.Muutoin tämäkin ympäristökysymysten nousun hetki menetetän, mahdollisuuksien ikkunat kapenevat edelleen, ja mahdolliset tulevaisuudet ovat entistä kurjempia.Mikäli työtä ei riitä, syntyy helposti levottomuutta.Kun lapsikuolleisuus vähenee ja lapset ovat terveempiä, paine suurempaa lapsilukua kohtaan hellittä.Koulutus ei tapahdu tyhjiössä.On tärkeä huomata, että uusien bioenergiainvestointien ekologinen kestävyys riippuu keskeisesti siitä, onnistuvatko ne hankkimaan ulkomailta sellaisia bioenergiajakeita, jotka tuottavat aitoja ilmastohyötyjä suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin ja jotka eivät aiheuta biodiversiteettikatoa tai syrjäytä maata ruuantuotannolta.Tämä on myös Helsingin tavoite.(2020 The Climate Turning Point, 2017, 34) Tutkijat ehdottavat kuusiosaista toimenpideohjelmaa, johon kuuluu esimerkiksi hiilivoiman rakentamisen lopettaminen vuoteen 2020 mennessä, olemassa olevien hiilivoimaloiden asteittainen alasajo, polttomoottorien käytön päasiallinen lakkaaminen jo 2030-luvulla sekä fossiilisille polttoaineille annetun julkisen tuen lopettaminen.
Toisaalta toimintaohjelmien mullistavuus kertoo siitä, miten vaikeaksi tilanne on pässyt.
Kun pästöistä vähennetän nielut, saadaan faktisesti ilmakehän pätyvien pästöjen märäksi mainittu 29 516 kt CO2-ekv.
Vaikka siitä keskustellaan jatkuvasti, öljynmustassa virrassa lipuvaa joutsenta ei kyetä näkemän.
Miten ympäristö- ja luonnonvarakysymysten kohtalokkaat mittakaavat voitaisiin hahmottaa lyhytnäköisessä politiikkapuheessa?
Bioinvestointeihin liittyykin jatkuva riski siitä, ettei niitä jatkossa tulkitakaan ilmastoystävälliseksi, vaan ainoastaan (liian) hitaasti uusiutuviksi.
Ruokaan liittyvässä kehityspolitiikassa tulisi painottaa toimenpiteitä, jotka tukevat pienviljelijöiden järjestäytymistä, kehittävät omavaraistuotantoa, varmistavat ruoan saatavuutta paikallisesti ja kehittävät arvoketjuja oikeudenmukaisemmiksi raaka-aineiden tuottajien kannalta.Kohortti-TFR osoittaa tasaista laskevaa kehitystä.Konkreettisten ohjeiden sijaan se on pikemminkin toimintaan kannustava asiakirja, jonka tavoitteena on myös osoittaa, miten suurista asioista Pariisissa tultiin oikeastaan sopineeksi.Hyökkäminen ilmasto- ja ympäristöasioita koskevaa tutkimustietoa vastaan ei nähdäksemme palvele lvbet 30 free spins code maa- ja metsätaloustuottajia sen enempä kuin muitakaan suomalaisia.Hyvin pitkällä aikajänteellä maailmalle olisi varmasti hyväksi, jos ihmisiä olisi vähemmän kuin se 9 miljardia, johon väestökehitys joka tapauksessa näyttä pätyvän vähintänkin.